Twitter | Search | |
Search Refresh
تلویزیون چکاد 18h
غنی: حضور نمایندگان زنان در مذاکرات صلح مهم است
Reply Retweet Like
s.zahra abdollahi 22h
تو کل مصاحبه از برخی مسئولا انتقاد کرد و از شفاف سازی بدون رودربایستی گفت؛ تهش درباره یه پرونده دستگاهی سوال کردم گفت بخاطر یه سری ملاحظات و اینکه ما با وزیر مربوطه سلام و علیک داریم اسم منو نزن یه کم گذشت گفت اصلا خبرشو نزن بد میشه!!
Reply Retweet Like
هاوار Nov 12
بازنشستگان به و مجلس:95.5 درصدبازنشستگان زیر3میلیون تومان ویاکمترحقوق میگیرند.30 هزارمیلیارد تومان برای همترازی حقوق بازنشستگان نیاز است.درخواست ما این است حداقل15هزار میلیارد ان را دربودجه 98برای این امراختصاص دهید.بازنشستگان کشوری
Reply Retweet Like
Soltani Nov 12
مجلس : ⭕شما به کلام الله مجید سوگند خورده اید ⭕ بازنشستگان ومحرومان باشید . ⭕ضرورت اجرای ۳۰ قانون برنامه ششم توسعه کشور برای تبعیض بین و#بازنشستگان وامکان ارائه امکانات رفاهی برابر را به دست نسیان نسپارید . نجومی بگیر زیر خط فقر
Reply Retweet Like
Meisammohamadipey Nov 12
Reply Retweet Like
سرکنسولگری جمهوری اسلامی ایران در آکتائو Nov 12
شرکت رئیس جناب آقای و مجلس در سیزدهمین نشست کمیسیون بین جمهوری و .Қазақстан Республикасының мен және федералдық ассамблеясы
Reply Retweet Like
Nezhla Nov 12
Reply Retweet Like
نیرومند Nov 11
🔸🔷🔸دولتمردان ، مجلس # ♨اگریک بازنشسته هرماه20درصدازحقوقش را برای خرید خانه پس انداز کند که محال بنظرمیرسد. ♨128سال میکشدتا بتواندیک خانه 70متری معمولی درتهران بخردآنهم اگرعمرش کفاف دهد. ❌اینست خدمت وتلاشهای صادقانه شماتبعیض گران ونجومی بگیران؟؟#
Reply Retweet Like
ایمان علیرضایی Nov 10
مجلس در انتظار انسانهای بزرگ خواهد بود! حمایت جامعه از برخی فعلی نه تنها اشتباه بود، بلکه مایه خجالت و آبروریزی بود. اشتباه را دوباره تکرار نخواهیم کرد! مجلس یازدهم نزدیک است.
Reply Retweet Like
نیرومند Nov 9
مجلس ازآه مظلوم بترسیدحتمادامنگیر میشود درتاریخ کسانی بودندادعای خدایی کردندحال ازآنهاجزننگ چیزی نمانده است ازخون شهداودردورنج ایثارگران و ....حیاکنید.انقلابی عمل کنیدوموریانه هایی که درنظام رخنه کرده اندراازبدنه نظام دورکنید تارفاه وعدالت وقانون جاری شود
Reply Retweet Like
نیرومند Nov 9
محترم مجلس دادن حق مردم و گرفتن حق مسلم حاکمیت تردیدی نیست.امااشتباه ازخودمان است با رقابت های غیرسازنده واصولی افراددلسوزوفعال ازگردونه رقابت حذف شدندوانسانهای نا لایق جایگزین شدند.مسئولی راانتخاب کرده ایم که اختلاف طبقاتی راحاصل ژن خوب میداند. بازنشستگان#
Reply Retweet Like
هاوار Nov 9
مجلس ازخود#نام نیک درتاریخ بگذاریدوبجای اینهمه نابسامانی قانون راحاکم وبااجرای عادلانه قانون الهی واساسی#حق و#عدل رادرجامعه گسترش وازتاریخ عبرت بگیریم ظلم،رسواست#تبعیض،مضموم است ، دیگران واتلاف الناس است بازنشسته#حق الناس، پرستاربازنشسته
Reply Retweet Like
Navid Zolata Nov 9
Reply Retweet Like
مدافع حقوق بازنشستگان Nov 8
مجلس ازآه مظلوم بترسیدحتما دامنگیر میشوددرتاریخ کسانی بودندادعای خدایی کردندحال ازآنهاجزننگ چیزی نمانده است ازخون شهداودردورنج ایثارگران حیا کنیدانقلابی عمل کنیدوموریانه هاییکه درنظام رخنه کرده اندوهرروزاختلاف بین مردم وفادار ونظام راترویج میکنندراازبدنه نظام دورکنید.
Reply Retweet Like
محسن ایمانی Nov 8
⭕️آراء در صحن علنی منتشر می‌شود عضو هیات رئیسه مجلس گفت: 📍با دستور ⁧لاریجانی، مشارکت در آراء صحن علنی توسط فناوری مجلس ماهیانه جهت اطلاع عموم مردم منتشر می شود. 👥بخشی از مطالبه به حق مردمی در مورد به ثمر نشست
Reply Retweet Like
محمد مهدی زاهدی Nov 7
برخی مطالب در شبکه های اجتماعی و رسانه ملی منتشر شده مبنی بر دریافت توسط برخی مجلس از ! شایسته است در اولین گام خود این آقایان و وزیر محترم نفت نمایند.
Reply Retweet Like
Amir Nov 6
جمهوری خواهان بطور قطعی برنده انتخابات مجلس شدند. دموکرات ها هم فعلا 16 تا کرسی تو مجلس بیشتر بدست آورده اند و به احتمال زیاد برنده می شوند
Reply Retweet Like
مدافع حقوق بازنشستگان Nov 5
مجلس : امروز همان فردائیست که دیروز در انتظارش بودیم . قدرت خرید مردم درعرض چندماه به سوم با حقوق زیر میلیون چگونه معیشت عزتمندانه داشته باشند .قضاوت با وجدانهای بیدار # تبعیض # تورم افسار گسیخته #
Reply Retweet Like
🇮🇷شیخ اشراق Nov 5
بدیهیست ملت ایران باقدرت راه خودراادامه می‌دهدو۴۰سال باقدرت پاکارانقلاب ایستادن مسئولین بایدبگویندکدام راه رامیروند!
Reply Retweet Like