Twitter | Search | |
Search Refresh
Maryam Nakhaeipour 7h
منطقه ۲۲ سرویس مترو کرج هر ساعت یک بار انجام میشود. کرونا را شکست میدهیم.
Reply Retweet Like
Pmsio Mar 21
نیاز نیست به دیگران فحش بدهیم تا نشان دهیم نگران گسترش اشاعه هستیم، کسانیکه سعی در محدود کردن ارتباطات خود دارند تاثیر گذارند و شاید تبلیغ برای همراهی دیگر تا حد زیادی عدم همراهی برخی را جبران کند. تصمیم به عدم قرنطینه توس طرجال با توهین به یکدیگر جبران نمیشود.
Reply Retweet Like
دکترسید احمد حبیب نژاد Mar 21
فقط یک کنشگر به نام ندارد. رکن دموکراسی هستند.آنچنانکه در ایام کرونایی میبینیم اگر برخی مردم به لوازم زندگی اجتماعی از جمله پایبند نباشندنمی توانند مطالبه گر قواعد دموکراتیک در روابط دولت با خودشان باشند.دولت دموکرات مردم دموکرات میخواهد
Reply Retweet Like
alirezamoghimi 4h
Replying to @OmidMohaddes
اما بنظرم بجای چرایی یک توییت ، از بخواین هر چیزی رو که میبینن گزارش کنن تا مثلا به گفته جناب حسینی اگر های دیگه ای هم مسول هستند پاسخگو بشن
Reply Retweet Like
Boogh بوق Mar 24
Replying to @booghapp
ما همچنین به نقش در تلاش برای ایجاد این و ایجاد همکاری میان باور داریم و معتقدیم که می‌توان از ظرفیت‌های تکنولوژي برای ایجاد فضایی به دور از تخریب، همهمه و سیاه‌نمایی به بهترین شکل استفاده کرد.
Reply Retweet Like
ahmadi shamsuddin Mar 21
افغانستان درحمایت از نیروی های امنیتی همه باهم موفق اندکه در برابر خون هر یک تروریست اعدام شود، یک طرف جوانان که با انترنت،آزادی بیان و حقوق بشر ،درس و تعلیم ،دینای رسانه ها و اسلام معتدل عادت کرده اند ، طرف دیگر طالب با افکار مسخره ارتجاعی و قرون وسطی ،
Reply Retweet Like
Pazudharma Mar 23
آقای شهردار تکلیفِ این «همه» در شعارِ «تهران شهری برای همه» را مشخص کنید لطفا! منظورتان فقط است؟ تمام است؟! تمام انسان هاست؟! یا تمام موجودات زنده ای که در این شهر زندگی می کنند؟! تکلیف را بی زحمت مشخص کنید!
Reply Retweet Like
Mm Jm Mar 25
در هر جاي دنيا دغدغه هاي ش غير از و است و چه به خسوف و كسوف نگاه كند يا خير ! نظرات غير تخصصي اش را مي دهد و سعي در تحميلش مي نمايد
Reply Retweet Like
Saeed Aganji Mar 23
دولت فعلی با موجب به خطرانداختن سلامت و معیشت مردم شده؛بخصوص در شرایط حساس کنونی که ، و نیاز به تجهیزات پزشکی، بهداشتی و دارو دارند. آمریکا با مخالفت در برابر تعلیق تحریم‌ها موجب مرگ بیشتر شهروندان مبتلا به می‌شود.
Reply Retweet Like
AzizaMunji☘️ Mar 23
حتی پاکستان در همسایه‌گی ما ره بیشتر از ما جدی می‌گیرد البته حکومت اش! اینجا ناقصد و ناگیرشان را که می‌خواستند به دل کوه برای هوا خوری بروند اینگونه کرده است. در حد خودش خیلی زیاد است 😁🤓
Reply Retweet Like
RadioFarda‌|‌راديو فردا Mar 23
همه‌گیری جهانی کرونا «بیش از از ۱.۵ میلیارد نفر» را اجبارا خانه‌نشین کرد
Reply Retweet Like
Boogh بوق Mar 24
Replying to @booghapp
ما گروهی از ، و هستیم که معتقدیم تغییر این وضعیت‌ها مستلزم همه اهالی محدوده‌های محلی، ملی و جغرافیایی است و باور داریم که این تغییر مثبت اجتماعی می‌تواند به کارآمدترین شکل در یک فضای سالم و مؤثر و با رویکردی مثبت و همگرا انجام شود.
Reply Retweet Like
ramin zare 4h
نظربه زیرساخت های فنی و اطلاعاتی حوزه ترافیک شهری ، شاید ایجاد اپلیکیشن صدور کارت تردد الکترونیکی بر اساس درخواست ، راه حل مناسب برای مدیریت در شرایط موجود باشد. این قطعا خدمات تردد دیگر مورد نیاز را نیز می تواند به شهروندان ارائه کند
Reply Retweet Like
Sadegh Mir Mar 26
تلویزیونی «سی‌ان‌ان» گزارش داد به دنبال افزایش شیوع در این کشور تعداد آمریکایی که در هفته گذشته در آمریکا برای دریافت بیکاری ثبت نام کرده‌اند با افزایش تاریخی ۳ میلیون و ۳۰۰ هزار نفری همراه بود.
Reply Retweet Like
UNico Mar 26
. .📌با تصمیم دولت کل به این از روز خواهد شد. البته همچنان می‌توانند به کشورشان بازگردند. . 🔴روز قبل هم رای‌گیری درباره تغییر قانون اساسی…
Reply Retweet Like
ادیب الدوله توییتر Mar 26
وضعیت شهر است! سر خیابان در حال گپ زدن هستند! خانوادگی از خرید در لذت می برند! خبری از و نیست! دولت می دهد و جانشان را سر دست در شهر می چرخانند.
Reply Retweet Like
abbas.mollajafari Mar 23
Replying to @mollajafari_a
را از گرفــت و موقعیــت هاي موجــود را نیــز بــه خطــر انداخــت. از ســوی دیگــر بــه عنــوان رکنــی ویرانگــر در اقتصاد ایــران ظهــور کــرد و ماننــد ســیل ســاختارهای اقتصــادی را هــدف قــرار داد.
Reply Retweet Like
Mojtaba AKbarian Mar 20
۳ میلیون نفر مسافر روز اول عید این باعث شیوع و مرگ عزیز دولت شدند. مسئولین محترم مارا در غمتان شریک بدانید. نکند دوباره پرده از راز در پی بردارد.
Reply Retweet Like