Twitter | Search | |
Search Refresh
🎀لاگرتا🎀 20 Jan 19
Replying to @AmirAarsham
من زیاد سردرنمیارم حالاازهرکدومه قشنگ بود 😁ولی من دیدم نوشته وحشی بافقی گفتی سرچ کردم دیدم محمدجلالی هم هست هرکی گفته دمش گرم اصلا زیرش بزنم 😁
Reply Retweet Like
امیرآرشام Jun 25
ما را چه شده سکوت محضیم بین بد و شر ما لب مرزیم
Reply Retweet Like
امیرآرشام Jun 11
درمیان ابرتیره خنجرغصه نشسته یکی توی آسمونهاچشماش روهمیشه بسته این بشرتمام عمرش تنهاوباغم گذشته همیشه کابوسِ خواباش،واقعیت زیرهشته ماکه خیری اززمینت حتی توخوابم ندیدیم همیشه غصه وغم بودبوسه شادی نچیدیم این زمینت پیشکش تو،بذارما رها بمونیم برای غصه وغمها ناله مادربخونیم
Reply Retweet Like
امیرآرشام May 22
دلخوشی پرکشید از بوم ما رفت توی دنیای ما تنها غمها موند زندگی هرشب تو تاریکی گذشت جای بلبل واسه ما کلاغی خوند
Reply Retweet Like
Amiraarsham2 امیرآرشام Apr 6
Replying to @ship_veler
من به کافه ها برفتم برای جرعه ایی داغ حتی در آگاهی هم نوشیده ام نسکافه ها من که عادت کرده ام به جوراب خیلی گران خسته ام خسته از ایران و همون قیافه ها من و آبگوشتیان مقیم مرکز هلند عاشقیم عاشق بوفه های مجانی بند
Reply Retweet Like
Amiraarsham2 امیرآرشام Apr 6
عاشقی کردم و ترکه ها بخوردم نازنین سِرعاشقی چه بود که دل به من گفت آفرین من ندانسته چقدرشکستها خوردم ولی کمتر از فرهاد نیستم گر تو هم باشی شیرین یهویی :)
Reply Retweet Like
امیرآرشام 22 Jun 19
(درسه قسمت) 1.موی فرفری به سر ذات چرک و پول پرست با شعار بی حجاب درمیان خون نشست نام آن مقدس است از برای اهل دین پشت پرده با آخوند بی حجابی کرده زین همسرش لابی گر است اما او با مردم است !!! دل زده از این رژیم اما عاشق قم است 👇
Reply Retweet Like
امیرآرشام 20 Jun 19
Replying to @AmirAarsham
👆 ۲.فریاد کشیدی مردمم خرچنگ نشسته جای شیر مردم گنگِ جهل پرست بی تفاوت شدند اسیر نامت مقدس است عزیز در تاریخ ایران ما هرچند که ویرانه شده اما رسد درمان ما تنت کارد آجین وطن صدای تو شنیده شد شرمنده ایم شرمنده ایم چهل سالی کشیده شد
Reply Retweet Like
امیرآرشام 20 Jun 19
۱.باید نوشت از نام تو ای سرو دانای زمان میهن پرستی مثل تو دیگر نیاید به جهان نامت مقدس است عزیز در قلب و دربیان ما فریدون عصر جدید فریاد شدی بر آن خطا فریاد شدی تو برسر این ارتجاع های عیان مردم کور و جهل زده فشردند باز دست شیطان 👇
Reply Retweet Like
امیرآرشام 15 Feb 18
ای ننگ بر این دولت بی نام و نشان باد ای ننگ بر این قامت شیطان زده پست با جام پر از خون جوانان ما سرمست ای ننگ بر این قامت شیطانی تک دست
Reply Retweet Like
امیرآرشام 13 Feb 18
صدای تبل تو کوچه ها صدای بغض و فریاد بود در این روزهامحرم نیست شِکوه فقط از بیداد بود
Reply Retweet Like
امیرآرشام 12 Feb 18
صدای آرش ها آمد صدای ناله از زندان صدای آتنا آمد صدای اعتصاب نان
Reply Retweet Like