Hanna Relling Berg 25 Feb 18
Replying to @MarianneSynnes @smpno
I resolusjonen fra Møre og Romsdals Høyre i fjor står følgende om eggdonasjon: "Det er ikke lenger helsefarlig, og det er få til nesten ingen argumenter som skulle tilsi at det er uetisk." Det må kunne kalles forenkling av et vanskelig tema.