M.AbuBakr Jul 20
lajawab film or zeeshan bhai ki acting ka bhi jawaab nahi. Chahe kitna bhi chhota role mile aap usme jaan daal dete ho.