حاج فیدل🇮🇷 25 Dec 18
سوالی که هست اینه چجوری الان شهرام جزایری در زندانه اما همدستش در مجلسه؟! سوال دوم اینه چجوری برخی خبرنگارای روزنامه اعتماد به گروهکها پیوستن ولی رییسشون تو مجلسه؟!