Gwynedd Biz Network Apr 16
Gret gweld busnes newydd arall yn agor yn yr ardal - plis cefnogwch nhw / Great to see another new business setting up in the area - please Like them!