Gustaf Edgren Jul 3
Läs i sammanhanget då också rapport Tomträtt 2.0 som är en rapport kring just hyrköp av rad/småhus tomter