Guillem Roig i Josa Oct 23
Què podeu fer? Obrir-ne ampolles amb els vostres amics i gaudir-les. I sobretot, recordar perquè tornarem amb força. Gràcies per totes les mostres de suport que rebem. Ens ha quedat la vinya, els tractors, la gent i el knowhow, suficient per reeixir 💪