GUIFOS Jul 20
de 1936 a les 15h de la tarda, milicians/es antifeixistes es dirigien cap el centre, armats amb destrals acabades de requisar. El seu objectiu era entrar a l'esgl├ęsia del Sant Esperit de .