NoB Aug 27
Replying to @tashikashi610
LIVE中そう思ってたかもしれないです笑