Ιωαννης 6 Feb 19
Έλληνες εφοπλιστές Πρώτοι στον κόσμο σε πλοία και φοροασυλία Φόροι; Τι είναι αυτό; Ας θυμηθούμε μονάχα τους νόμους 2687/53 και 27/1975 που βρίσκονται σε ισχύ Για κερασάκι στην τούρτα οι εφοπλιστές απολαμβάνουν απαλλαγή από των αγορών στην Ελλάδα