خان بابا Jul 18
❤️مشنو ای دوست که غیر از تو مرا یاری هست