Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
3,087
Tweets
1,005
Following
4,017
Followers
Tweets
Y Geiriadur 20h
Gair y Dydd: gwrthryfel . Ar y diwrnod hwn yn 1400 cyhoeddwyd Owain Glyn Dŵr yn dywysog Cymru gan ddechrau gwrthryfel yn erbyn coron Lloegr.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 13
Gair y Dydd: lleuad fedi - gobeithio y bydd hi'n glir i weld y lleuad fedi heno.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 12
Gair y Dydd: addoediad () – Rhywbeth sy'n cael llawer o sylw ar hyn o bryd. Mae dod o'r ferf addoedi2 (heb ddim cysylltiad ag addoedi1!).
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 11
Gair y Dydd: cywain - mae'n amser cywain cnydau cyn y gaeaf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 10
Yn sgil yr ymgyrch i godi arian i roi copi o'r llyfr newydd Geiriau Diflanedig i bob ysgol gynradd yng Nghymru () cafodd Mererid Hopwood a'r Golygydd eu holi gan Garry Owen ar Taro'r Post amser cinio ( tua 33:08)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 10
Gair y Dydd: aderyn pen tân - un o nifer o enwau ar yr aderyn tlws hwn fydd yn cael sylw wrth drafod ar heddiw. Sawl enw arall yn GPC – pa rai sy’n gyfarwydd i chi?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 9
Gair y Dydd: Cernyweg - Gorsedd Cernyw newydd gynnal eu Esedhvos, sy'n hyrwyddo'r Gernyweg, dros y penwythnos.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 6
Gair y Dydd: ralio - rali o fath newydd yng Ngheredigion y penwythons hwn. @RalioS4C.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 5
Gair y Dydd: dryslwyn - gair am goedach neu ddrysi ac enw castell Cymreig a orchfygwyd gan luoedd Seisnig ar y diwrnod hwn yn 1287.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 4
Gair y Dydd: y llythyren 'k' . Hanes diddorol y llythyren k, ac un neu ddwy arall yn y Gymraeg, fan hyn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 4
Replying to @SPTomos
Nac oes, ond os symudwch y llygoden dros unrhyw fyrfodd (neu dapio arno yn yr ap) dylai esboniad ymddangos. Os hoffech gael rhestr, anfonwch neges atom. Diolch.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 3
Gair y Dydd: smwcan - golygfa debyg i hon sydd i'w gweld drwy ffenest y Geiriadur ar hyn o bryd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Sep 2
Gair y Dydd: botanegydd . Botanegydd oedd J. Lloyd Williams, un o brif sylfaenwyr Cymdeithas Cymru, a sefydlwyd yn Llangollen ar 2 Medi 1906.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 30
Llongyfarchiadau mawr i dîm eDIL wrth iddynt lansio'r fersiwn diweddarach o'r adnodd hynod werthfawr hwn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 30
Gair y Dydd: corbwmpen - cynnyrch gardd tymhorol blasus.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 29
Gair y Dydd: cromlech - stori ddiddorol am fynd â chromlech o chwarel Penrhyn yr holl ffordd i Barc Menai ger Sydney yn Awstralia.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 28
Gair y Dydd: caethwasanaeth - eitem am gysylltiad rhai o stadau mawr Penrhyn Llŷn â chaethwasanaeth gan y bore 'ma. (40 munud o'r dechrau)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 23
Gair y Dydd: afallen . Mae'n siŵr bod sawl afallen wedi gollwng afalau yn ystod y tywydd gwyntog yn ddiweddar.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 22
Gair y Dydd: Tuduriaid - ar y diwrnod hwn yn 1485 y trechodd byddin Harri Tudur fyddin Richard III, brenin Lloegr, gan arwain at sefydlu llinach frenhinol y Tuduriaid.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 21
Gair y Dydd: di-ddal - addas i ddisgrifio'r tywydd heddiw.
Reply Retweet Like