Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
2,620
Tweets
1,065
Following
3,538
Followers
Tweets
Y Geiriadur 2h
Gair y Dydd: byrbryd . Ydy'r bwyd yn y llun yn codi awydd bwyd?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 18
Gair y Dydd: cymwynas - gair sy'n mynd yn ôl ymhell ond yr un mor berthnasol o hyd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 17
Gair y Dydd: arglwyddes - 122 o flynyddoedd i heddiw y bu farw Augusta Hall, Arglwyddes Llanofer. Hi ddyfeisiodd y wisg genedlaethol Gymreig,
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 16
Gair y Dydd: ymestyn - mae'n werth sylwi ar yr enghreifftiau llafar yn enwedig, yr adeg hon o'r flwyddyn, ‘Ma’r dydd yn mystyn’.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 15
Gair y Dydd: tlws yr eira - un o nifer o enwau am lili wen fach. Ydyn nhw wedi ymddangos eto?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 12
Gair y Dydd: Mari Lwyd . Fe fydd y Fari ar ei thaith y penwythnos hwn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 11
Gair y Dydd: meddiannu ar ddiwrnod y mae disgyblion o yn rheoli fel rhan o
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 10
Gair y Dydd: siprys = cymysgedd o haidd a cheirch ond hefyd am iaith gymysg ac am gapel â mwy nag un enwad yn addoli ynddo.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 9
Gair y Dydd: toll - gair perthnasol ar ôl lleihau'r doll i groesi pontydd Hafren ddoe.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 8
Gair y Dydd: naturiaethwr . 195 o flynyddoedd i heddiw y ganwyd Alfred Russel Wallace, y Cymro a ddatblygodd y cysyniad o esblygliad yr un pryd â Darwin, os nad yn gynt.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 5
Gair y Dydd: uchedydd - ffurf arall ar ehedydd fel a geir yn nhelyneg Eifion Wyn i fis Ionawr: Wyt Ionawr yn oer / A'th farrug yn wyn; / Ac nid oes uchedydd / Na grug ar fryn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 4
Gair y Dydd: stryllwch - gair addas i ddisgrifio tywydd heddiw?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jan 1
"Duw a roddo i chwi flwyddyn newydd hapusawl a llawer un o naddynt" (William Morris, 1750). Un o ddyfyniadau GPC
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Dec 31
Wrth feddwl am addunedau flwyddyn newydd, mae'n help cofio mai'r hen ferf uno = "dymuno" sydd wrth wraidd ADDUNO ac ADDUNED, nid y gair addewid! ;)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 25
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 23
Gw. cofnod GPC o'r gair 'ysgewyll' yma:
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Dec 21
"nid llawenydd i gyd sydd yng Nghymru y dydd Nadolig hwn... Bydd llawer ty yn ein gwlad ddydd Llun yn brin ei fwrdd, ac yn oer ei aelwyd", 1876
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 22
Gair y Dydd: llawen (gw. ) Dymunwn Nadolig Llawen i bob un ohonoch dros y gwyliau! Dyma englyn Nadoligaidd y daethom ar ei draws mewn hen bapur newydd yn Bydd 'Gair y Dydd' yn cymryd hoe hefyd tan y flwyddyn newydd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 21
Gair y Dydd: plygain . Tymor y plygeiniau wedi dechrau - un ym Mhenrhyn-coch heno am 7.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 20
Gair y Dydd: pwdin lwmp . Oes rhywun yn galw plwmpwdin yn bwdin lwmp?
Reply Retweet Like