Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
2,573
Tweets
1,060
Following
3,476
Followers
Tweets
Y Geiriadur 18h
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 16
Gair y Dydd: corcen – dyma’r ystyr eiriadurol ond sylwch mai rhywbeth hollol wahanol yw ac y gallwch chi fod yn rhan ohono.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 15
Llongyfarchiadau i Cered! Pob hwyl ar y codio!
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 15
Llongyfarchiadau i Gyngor Gwynedd!
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 15
Gair y Dydd: beic . Yr wythnos hon mae Aled Hughes ar ei feic i godi arian i Blant Mewn Angen.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 14
Gair y Dydd: 'grant', gw. … Rydym yn falch iawn o gael grant i gynnig mwy o ddata'r Geiriadur i'r cyhoedd mewn prosiect torfoli newydd. Cyhoeddir mwy o fanylion maes o law. Gw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
Y Ganolfan Geltaidd Nov 13
Cynnig Arbennig Cyfres Beirdd yr Uchelwyr . Mae'r cynnig yn boblogaidd iawn, un cyfrol (Gwaith Hywel Swrdwal) wedi gwerthu allan, ac ond nifer fach o rai cyfrolau eraill ar ôl. Peidiwch a cholli eich cyfle i gwblhau eich set!!
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 13
Gair y Dydd: saets - sawl ffordd o ynganu enw'r perlysieuyn cyffredin hwn a'r cyfuniadau'r cyfeirio at wahanol blanhigion.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 10
Gair y Dydd: telynor . Bydd digon o sylw i delynorion yfory yn Llandysul yn
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 9
Gair y Dydd: Llydaweg . Mae DEVRI yn eiriadur hanesyddol fel GPC, ond mai Llydaweg yw'r iaith dan sylw, ac mae ar gael yn y Porth Geiriaduron Ewropeaidd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 8
Gair y Dydd: geiriadur . Mae GPC a nifer o eiriaduron Cymraeg eraill yn rhan o'r Porth Geiriaduron Ewropeaidd
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 7
Gair y Dydd: radiwm - un o'r elfennau a ddarganfuwyd gan Marie Curie a anwyd 150 o flynyddoedd i heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 6
Gair y Dydd: atodiad - atodiad, atodlen, ymgysylltiad - beth yw eich enw chi ar eitem sydd ynghlwm wrth e-bost?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 3
Llongyfarchiadau i ar gael ei phenodi'n Weinidog dros y Gymraeg.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 3
Gair y Dydd: estroniaith . Tsieineeg, fel yn y llythrennau hyn, yn un enghraifft o estroniaith.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 2
Gair y Dydd: tachwedd - hen ystyron i hwn yn ogystal ag enw'r mis.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 1
Gair y Dydd: chwyth-dwll - gair sydd newydd ei ychwanegu at y Geiriadur a sawl ystyr penodol iddo.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Oct 31
Gair y Dydd: twco afalau - un hen arfer Cymreig sy'n gysylltiedig â Chalan Gaeaf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Oct 30
Gair y Dydd: pompion - enw ychydig yn wahanol am rywbeth sy'n cael tipyn o sylw adeg Calan Gaeaf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Oct 27
Gair y Dydd: troi'r cloc . Bydd angen troi'r cloc awr yn ôl nos Sadwrn/bore Sul.
Reply Retweet Like