Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
2,977
Tweets
1,006
Following
3,934
Followers
Tweets
Y Geiriadur Apr 20
Gellir gweld erthygl GPC ar 'cymydog' yma:
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 18
Gair y Dydd: Cablyd - sef heddiw, y diwrnod cyn dydd Gwener y Groglith.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 17
Gair y Dydd: dydd Mercher y Brad - hen enw ar y dydd Mercher cyn y Pasg.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 16
Gair y Dydd: Pasg . Dyma ni yn Wythnos y Pasg ac wyau, wedi'u peintio, eu harddurno neu rai siocled, â chysylltiad agos â'r ŵyl.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 15
GPC AR LEIN: Ymddiheuriadau am y toriad: dylai fod yn gweithio'n iawn eto erbyn hyn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 15
Gair y Dydd: suddo: Ar y dydd hwn ym 1912 suddodd y llong RMS Titanic, a adeiladwyd ym Belfast, am 2:20 y bore ar ôl taro mynydd iâ. Collwyd dros 1,500 o bobl. Gw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 12
Gair y Dydd: mynawyd y bugail - pa enwau eraill, e.e. coesgoch, sydd gennych chi am y blodyn hwn?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 11
Gair y Dydd: trac . trac yw enw'r sefydliad ar gyfer Datblygu Traddodiadau Gwerin Cymru sy'n trefnu heno yng Nghaerdydd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 10
Gair y Dydd: canfed . Mae'n debyg mai heddiw yw canfed diwrnod y flwyddyn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 9
Gair y Dydd: gwers - nifer o ystyron yn Gymraeg a chysylltiad agos â'r Llydaweg. Pob hwyl i'r criw o Lydaw yng Nghymru.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Mar 27
Boed dy ddillad yn dra gweddaidd, Nid rhy gostfawr, nid rhy fflawntaidd; Yn y ffasiwn na fydd flaena', Gochel hefyd fod yn ola! Cyngor tad i'w fab, 1683 (fflawntaidd = "showy")
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Mar 26
Dyn a thipyn o'r sychwr gwair yn perthyn iddo! Dywediad da o Geredigion am rywun hunan bwysig, hoff o glywed ei lais ei hun, yn llawn gwynt (= sychwr gwair!)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 8
Gair y Dydd: ciwbiaeth - arddull a gysylltir yn agos â Pablo Picasso a fu farw ar y dyddiad hwn yn 1973.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 5
. Dyma rywbeth allai fod yn ddefnyddiol wrth ddysgu Cymraeg. Here's something you may find useful learning Welsh. Pob lwc!
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 5
Gair y Dydd: cyfrifiad - yn y cyfrifiad a gynhaliwyd ar y diwrnod hwn yn 1891 y gofynnwyd am y tro cyntaf i bobl nodi a oeddent yn gallu siarad Cymraeg. (Llun: Archifau Sir Ddinbych)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 4
Gair y Dydd: manod - tybed faint o hwn sydd wedi disgyn yng Nghymru heddiw?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 3
Gair y Dydd: anterliwt . Ar y diwrnod hwn yn 1810 y bu farw Twm o'r Nant sy'n adnabyddus am ei anterliwtiau.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 2
Gair y Dydd: mwyalch - un o'r adar sy'n canu'n frwd yr adeg hon o'r flwyddyn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 1
Gair y Dydd: papur bro . Ym mis Ebrill 1973 y cyhoeddwyd y rhifyn cyntaf o , sef y papur bro Cymraeg cyntaf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Mar 30
"Megis y mae'r ddôr yn troi ar ei cholyn, y mae'r diog yn troi yn ei wely" Dihareb (wych) o gasgliad Llyfr Coch Hergest, 1400. Mae'r diogyn sy'n troi drosodd a gwrthod codi yn debyg i ddrws (dôr) sy'n troi ar ei fachyn ond yn aros yn ei unfan.
Reply Retweet Like