Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
2,696
Tweets
1,059
Following
3,636
Followers
Tweets
Y Geiriadur 8h
Gair y Dydd: pencerdd . 177 o flynyddoedd i heddiw y ganwyd y cerddor a'r cyfansoddwr Joseph Parry (Pencerdd America) ym Merthyr Tudful.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 18
Gair y Dydd: heddwch ar ddiwrnod cyhoeddi Neges Heddwch ac Ewyllys Da Pobl Ifanc Cymru 2018
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 17
Gair y Dydd: echdorri - hyn wedi bod yn digwydd i losgfynydd Kilauea yn Hawaii ers dyddiau.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 16
Gair y Dydd: monni - monni, pwdu, llyncu mul . . . neu beth arall fyddwch chi'n ddefnyddio?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 15
Gair y Dydd: pum deg . Braf gweld cyhoeddi llyfr diddorol ar hanes yr iaith gan .
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 14
Gair y Dydd: mawl . Llongyfarchiadau i gôr Ysgol Gymraeg Llwyncelyn ar ennill cystadleuaeth Côr Ifanc y Flwyddyn Songs of Praise.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 11
Gair y Dydd: naw deg . Eleni mae'r yn dathlu 90 mlynedd ers cwblhau argraffiad cyntaf y geiriadur.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 10
Ar y bore yma fe drafododd Melvyn Bragg a'i westeion yr un ar ddeg o storïau o'r Mabinogi, a dywedwyd bod y rhan fwyaf ohonynt wedi'u hadrodd ers cenedlaethau cyn eu hysgrifennu yn y 14g. Gwrandewch nawr ar:
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
Y Ganolfan Geltaidd May 10
Cofiwch am gynhadledd “Testun a Chyd-destun”, yn Aberystwyth, Sadwrn 19 Mai – croeso i bawb! Cysylltwch â i gofrestru. (Diolch i am y clip fideo gwych!)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 10
Gair y Dydd: clustog Fair - blodyn hardd sydd i'w weld ar y clogwyni yr adeg hon. Oes gennych chi enwau eraill arno?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 9
Gair y Dydd: Ewropeaeth …. Heddiw, Mai y 9fed, yw .
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 8
Gair y Dydd: wythfed . Mae'n wythfed o Fai a dyma wythfed mewn cerddoriaeth.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 4
Gair y Dydd: gyriant - sawl ystyr a chyfuniad defnyddiol fan hyn.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 3
Gair y Dydd: bacsau'r brain - un o nifer o enwau am flodyn hardd sy'n glasu'r coedydd yr adeg hon.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 2
Gair y Dydd: hidlo - stori ddiddorol , am ddyfais newydd i hidlo dŵr o fwyngloddiau wedi ei threialu ar afon Rheidol.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 1
Gair y Dydd: Calan Mai - dathlu drwy ddawnsio o amgylch y pawl haf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 30
Gair y Dydd: cynhanesyddol . Bryn Celli Ddu yn cael ei enwi yn un o'r dyfyniadau.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 27
Gair y Dydd: machlud - gair sy'n digwydd yn nheitlau dau o lyfrau W. Ambrose Bebb a fu farw 63 o flynyddoedd i heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 26
Gair y Dydd: mapio . yn un o nifer o brosiectau yn nigwyddiad Cymru Arloesol yn heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Apr 25
Gair y Dydd: crwybr - gobeithio am dywydd cynhesach er mwyn i'r gwenyn allu mela.
Reply Retweet Like