Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
2,872
Tweets
1,064
Following
3,810
Followers
Tweets
Y Geiriadur 2h
Gair y Dydd: eigion Erthygl ddiddorol am ymchwil newydd yn Ysgol Gwyddorau Eigion .
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 12
Gair y Dydd: teithlyfr …. 220 o flynyddoedd i heddiw y bu farw Thomas Pennant, awdur y teithlyfr cynnar A Tour in Wales, testun un o brosiectau ymchwil y .
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 11
Gair y Dydd: cylchynol . Ar y diwrnod hwn yn 1779 y bu farw Madam Bevan, prif noddwr Griffith Jones pan ddechreuodd yr ysgolion cylchynol yn y 1730au.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 10
Gair y Dydd: hawl . Mae'n Ddiwrnod Rhyngwladol Hawliau Dynol - 70 mlynedd i heddiw y mabwysiadwyd Datganiad Cyffredinol Hawliau Dynol y Cenhedloedd Unedig.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 7
Gair y Dydd: dygyfor - gwynt cryf yn gwneud i'r môr ddygyfor heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 6
Gair y Dydd: senedd - hen air ond datblygiad newydd wrth i enwau aelodau cyntaf gael eu cyhoeddi ddoe.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 5
Gair y Dydd: athrylith - disgrifiad teg o Mozart a fu farw ar y diwrnod hwn yn 1791.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 4
Gair y Dydd: brechlyn . Mae ymchwil wyddonol yng Nghymru yn cyfrannu at ddatblygu brechlynnau yn erbyn y ffliw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Dec 3
Gair y Dydd: adfent - mae tymor yr adfent wedi dechrau bellach.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 30
Gair y Dydd: croes Saint Andreas ar ddydd gŵyl Andreas sy'n ddydd gŵyl cenedlaethol yn yr Alban.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 29
Gair y Dydd: celyn brith - yn rhoi lliw melyn y tu allan i swyddfa'r Geiriadur ar hyn o bryd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 28
Gair y Dydd: gwyfyn . Sylwadau diddorol gan Duncan Brown am wyfynod yn
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 28
Am 'disbydd', gw. GPC: Yn dod o'r gair 'hyb, hesb' yn golygu 'wedi sychu neu ballu'.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 27
Gair y Dydd: chwythwm - gair defnyddiol i gyd-fynd â thywydd heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 26
Gair y Dydd: rhwnsi . Tybed sawl rhwnsi sydd yn y heddiw?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 23
Gair y Dydd: rep - un o eiriau diweddar y Geiriadur. Pob hwyl i Manw a fydd yn cynrychioli Cymru ym Melarws yn ddydd Sul!
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 22
Gair y Dydd: chwaer-iaith . Bydd darlith gan olygydd geiriadur Gwyddeleg Foclóir Stairiúil na Gaeilge, un o chwaerieithoedd y Gymraeg, yn y heno am 5.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 22
Bydd Dr Charles Dillon, golygydd Foclóir Stairiúil na Nua-Ghaeilge (Geiriadur Hanesyddol Gwyddeleg Diweddar) yn ymweld â ni heddiw yn Aberystwyth, ac yn rhoi darlith am 5:00 am gynnydd y geiriadur hwnnw. Croeso cynnes i bawb.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
Cangen Aberystwyth Nov 21
Cofiwch gynhadledd undydd 'John Morris Jones, Ifor Williams a’r Hengerdd' dan nawdd ddydd Sadwrn (24 Tachwedd) am 10.00yb. Lleoliad: Medrus, Campws Penglais, . Siaradwyr yn cynnwys a'r Athro Emeritws Patrick Sims-Williams o
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Nov 21
Gair y Dydd: wâc - ydy'r tywydd braf yn codi awydd mynd am wâc?
Reply Retweet Like