Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
3,021
Tweets
1,008
Following
3,950
Followers
Tweets
Y Geiriadur 3h
Gair y Dydd: oren - ar ddiwrnod pen-blwydd Sali Mali yn 50.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 18
Gair y Dydd: digriflunio - un o'r geiriau sydd wedi'u hychwanegu at y Geiriadur yn ddiweddar.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 17
Gair y Dydd: gwagedd . Meini Gwagedd yw teitl un o ddramâu mawr y bardd a'r dramodydd James Kitchener Davies a anwyd ar yr 16eg o Fehefin 1902.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 14
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 14
Gair y Dydd: gwaed - ar Ddiwrnod Rhyngwladol Rhoi Gwaed.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 13
Gair y Dydd: gwahoddiad - i gyfarfod Cyfeillion y Geiriadur yn Aberystwyth wythnos i ddydd Sadwrn, yr 22ain o Fehefin.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 12
Oes gan rywun gopi o 'Y Rhan Gyntaf o Helyntion Beirdd Barrow' gol. Ap Gwyrfai (1872) y bydden nhw'n fodlon i ni gael golwg sydyn arno yn y Geiriadur? Os oes, plis cysylltwch. Diolch
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 12
Llongyfarchiadau mawr i Ann Parry Owen, un o Olygyddion Hŷn y Geiriadur, ar gael ei hethol yn Gymrawd Cymdeithas Ddysgedig Cymru:
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 12
Gair y Dydd: hafod a hynny ar ddiwrnod dathlu deg mlynedd ers agor Hafod Eryri. Diddorol yw'r defnydd o'r ymadrodd 'cadw hafod'.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 11
Gair y Dydd: Eisteddfod Gydwladol - ar y diwrnod hwn yn 1947 y dechreuodd Eisteddfod Gydwladol gyntaf Llangollen. (Llun: Casgliad y Werin)
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 10
Gair y Dydd: eidion …. Banc yr Eidion Du oedd y banc cyntaf yn Llanymddyfri yn 1799 a nawr mae'r banc olaf yn y dref yn cau.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 7
Gair y Dydd: cofeb - cysylltiad Cymreig â chofeb newydd yn Normandi.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 6
Gair y Dydd: piglaw - addas am y tywydd yn Aberystwyth ar hyn o bryd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 5
Gair y Dydd: amgylchedd . Heddiw yw Diwrnod yr Amgylchedd y Cenhedloedd Unedig a'r thema eleni yw trechu llygredd aer.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 4
Gair y Dydd: ffebris …. Oes ffebris gyda chi yn yr ardd? Pa enw sydd gennych chi arnyn nhw?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jun 3
Gair y Dydd: cigfran - un o'r tri aderyn yn Llyfr y Tri Aderyn gan Morgan Llwyd a fu farw 360 o flynyddoedd i heddiw.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur retweeted
EinCymraeg Jun 1
Mynd am goffi bore 'ma? Cofiwch y cyngor mewn llawlyfr meddygol o 1759: "Te a choffi sydd niweidiol iawn i bobl â gewynnau gweinion"
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 31
Gair y Dydd: plu'r gweunydd - un o nifer o enwau ar y planhigyn hardd hwn sydd i'w weld ar y corsydd nawr.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 30
Gair y Dydd: esgid - Sgidie, Sgidie, Sgidie oedd enw'r ddrama a enillodd Fedal Ddrama Eisteddfod yr Urdd 2019 i Mared Roberts ddoe.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur May 29
Gair y Dydd: prifardd . Llongyfarchiadau i'r Prifardd Gruffudd Owen, newydd Cymru, ar ei benodiad ddoe.
Reply Retweet Like