Twitter | Search | |
Y Geiriadur
Geiriadur Prifysgol Cymru: Y geiriadur hanesyddol safonol / Gair y Dydd: gair o'r Geiriadur bob dydd gyda linc i'r erthygl. In English:
3,297
Tweets
992
Following
4,157
Followers
Tweets
Y Geiriadur 24h
Gair y Dydd: geiriadurwr . Ar y diwrnod hwn yn 1759 y ganwyd y geiriadurwr William Owen Pughe ym mhlwyf Llanfihangel y Pennant, Sir Feirionnydd.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 6
Gair y Dydd: cyflafan - cofio'r gyflafan yn Hiroshima dri chwarter canrif i heddiw pan ollyngwyd bom niwclear ar y ddinas.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 5
Gair y Dydd: llan - elfen gyffredin iawn mewn enwau lleoedd fel yn enw pentref Llangeitho, ar ddiwrnod sydd, o bosib, yn ddydd gŵyl Sant Ceitho.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 4
Gair y Dydd: diogelu . Bydd Angharad Fychan, un o staff y Geiriadur, yn cymryd rhan mewn trafodaeth ar ddiogelu Cymru yn yr heno am 6 o'r gloch.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Aug 3
Gair y Dydd: rhithwir - mae Eisteddfod rithwir AmGen yn llawn dop o weithgareddau.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 31
Gair y Dydd: tes - ar ddiwrnod braf o haf.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 30
Gair y Dydd: Wrwgwaiaid . Naw deg mlynedd i heddiw, yn 1930, yr enillwyd Cwpan Pêl-droed y Byd am y tro cyntaf gan dîm yr Wrwgwaiaid.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 29
Gair y Dydd: diddymu . Ar y diwrnod hwn yn 1833 y bu farw William Wilberforce, dyngarwr a fu'n weithgar iawn yn yr ymgyrch i ddiddymu'r gaethfasnach.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 28
Gair y Dydd: rhibinio - rhan o'r broses o baratoi gwair i'w felo.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 23
Gair y Dydd: hwrdd - ar ddiwrnod olaf Sioe Frenhinol rithiol 2020.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 22
Gair y Dydd: etifedd . 642 o flynyddoedd i heddiw y lladdwyd Owain Lawgoch, etifedd olaf llinach tywysogion Aberffraw, yn Ffrainc.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 21
Gair y Dydd: cronfa ddŵr - ar y diwrnod hwn yn 1904 yr agorwyd cronfeydd dŵr Dyffryn Elan yn swyddogol.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 20
Gair y Dydd: llifiwr . 130 o flynyddoedd i heddiw y bu farw David Davies, Llandinam, y llifiwr coed a ddaeth yn un o ddiwydianwyr mwyaf llwyddiannus Cymru.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 17
Gair y Dydd: pompren – elfen gyffredin mewn enwau lleoedd, a'r enghraifft hon ar Ystad yr Hafod yng Ngheredigion.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 15
Gair y Dydd: gŵyl Gewydd - mae'n ŵyl Gewydd heddiw, felly beth yw'r rhagolygon tywydd am yr haf?
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 13
Gair y Dydd: seryddiaeth . Ar y dydd hwn yn 1527 y ganwyd John Dee oedd yn seryddwr, mathemategydd, athronydd ayb. Roedd ei deulu'n dod o Gymru a daeth ei gyfenw o'r gair Cymraeg 'du' - roedd Bedo Du o Sir Faesyfed yn daid iddo.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 10
Gair y Dydd: giard - hanes diddorol Howel Owen oedd yn gard ar drên yr Irish Mail ar noson lladrad yn 1963.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 9
Gair y Dydd: dawnsio - gweithgareddau Eisteddfod Llangollen , sydd bob amser yn cynnwys llawer o ddawnsio, yn digwydd yr wythnos hon.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 8
Gair y Dydd: euogrwydd – Mae'r llygaid yn dweud y cyfan! Daw'r elfen gyntaf o'r gair 'gau' (ffals) – 'geuogrwydd' oedd y gair yn wreiddiol.
Reply Retweet Like
Y Geiriadur Jul 7
Gair y Dydd: bara brwd - gyda gwneud bara wedi dod yn boblogaidd yn ddiweddar, ydy 'bara brwd' yn dal i gael ei ddefnyddio am ‘fara ffres, newydd ei dynnu allan o’r popty’?
Reply Retweet Like