Ortadoğu Gazetesi Sep 12
Mevzuat değişti! Hangi mallar haczedilemez? Yarın gazetemizde