Future Gen Cymru Jun 18
Diolch i bawb ddaeth i Bangor ddoe i drafod Cymunedau, tlodi a iechyd meddwl oedd ar frig y rhestr. Bydd y tîm yn Wrecsam heddiw i barhau gyda’r sgwrs genedlaethol. Cofiwch rhannu eich barn a’ch straeon gyda ni.