Francesc Esteve i Tomàs 🏳️‍🌈🎗 Dec 8
Bon dia! Arribar a la feina i trobar-te que tothom et saluda a l'entrar (nous companys)