Fundació La Vinya Nov 28
L'habitatge és bàsic però també recuperar els lligams amb la comunitat. Els veïns i veïnes són claus en el procés de les persones sense llar.