Twitter | Search | |
Front 21/42
Front 21/42 is an Environmental Law Citizens` Association based in Macedonia. Our ultimate mission is harmonization of the society with nature.
80
Tweets
619
Following
191
Followers
Tweets
Front 21/42 Jun 21
Отворено писмо до пратениците по повод Денот на Охридското езеро.
Reply Retweet Like
Front 21/42 retweeted
Alessio Perrone May 11
Latest for : the Balkans face plans for some 2,800 dams in the next few years. They would wipe out Europe's last pristine rivers Thanks !
Reply Retweet Like
Front 21/42 May 28
На 22ри мај, осум месеци по поднесената инцијатива од страна на Фронт 21/42, Собранието на Р.М. одржа надзорна расправа за Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион.
Reply Retweet Like
Front 21/42 May 28
Исказ и прилог документација за Надзорна расправа за Законот за управување со светското природно и културно наследство во Охридскиот регион
Reply Retweet Like
Front 21/42 May 14
The fight for Europe’s last wild rivers 
Reply Retweet Like
Front 21/42 May 9
ЗЕЛЕНИ ЗОНИ ЗА СИНИ РЕКИ! СТОП за хидроенергетски проекти во заштитени подрачја!
Reply Retweet Like
Front 21/42 Apr 23
Еколозите му пишаа на Заев: Мораториум на сите крајбрежни и урбани трансформации во Охридскиот регион. Сега! | МКД.мк
Reply Retweet Like
Front 21/42 Apr 23
Екологисти бараат од Заев мораториум за градење во Охрид
Reply Retweet Like
Front 21/42 Apr 23
Еколозите му пишаа на Заев: Мораториум на сите крајбрежни и урбани трансформации во Охридскиот регион. Сега! | МКД.мк
Reply Retweet Like
Front 21/42 Apr 4
Владата не ги почитува препораките на Бернска Конвенција!!! Наместо да ги раскине договорите Владата им прогледа низ прсти и им даде дополнителен рок за реализација! Еден од концесионерите Фероинвест ДОО
Reply Retweet Like
Front 21/42 Mar 16
Reply Retweet Like
Front 21/42 retweeted
OhridSOS 18 Jan 17
Reply Retweet Like
Front 21/42 retweeted
OhridSOS 1 Feb 17
OhridSOS & activists' vid. on ! (Ohrid mayor forgets 200+ experts who signed our Declaration.)
Reply Retweet Like
Front 21/42 retweeted
Milieukontakt MKD 23 Jun 17
Open debate project "Stronger CSOs for a participatory transposition and implementation of the EU2020 climate and energy package"
Reply Retweet Like
Front 21/42 21 Jun 17
Собранието застана зад граѓанската иницијатива за заштита на Охридскиот регион
Reply Retweet Like
Front 21/42 20 Dec 16
Гласот на туристите! The voice of the tourists!
Reply Retweet Like
Front 21/42 19 Dec 16
The signing actions continue at Bitola University today. Give your signature and contribute to the demand for a moratorium on the projects:
Reply Retweet Like
Front 21/42 13 Dec 16
...и да не се продолжи со било каков развој на проектите додека не се изработи стратешката оцена за кумулативното влијание од проектите.
Reply Retweet Like
Front 21/42 13 Dec 16
УНЕСКО порача дека не смее да се продолжи со било каков развој на проектите додека не се реазлизира мониторинг мисијата...
Reply Retweet Like
Front 21/42 13 Dec 16
Во делот урбанизам од документот ги препознаваме локациите на делот од планираните проекти. Се надеваме на што поголемо граѓанско присуство.
Reply Retweet Like