Francesc Homs 🎗 22 Nov 16
Amb una mà la retòrica del diàleg i amb l'altre les decisions als tribunals. Tot el suport !!