Francesc Barbero i Escrivà Dec 5
Estem aturats en aquest punt per un accident. Urgent repensar tota la davant la sinistralitat que acumulem darrerament.