Twitter | Search | |
Mark Drakeford
Prif Weinidog Cymru | First Minister of Wales 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
8,424
Tweets
508
Following
81,392
Followers
Tweets
Mark Drakeford 13h
Replying to @fmwales
To watch the full message with BSL interpretation, please click on the link below 👇
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 13h
2020 has been incredibly difficult for us all, but your efforts helped halt the first wave of coronavirus earlier this year. We need your help again. If we all work together by following the rules and guidance, we can stop the virus taking a hold of our lives again.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 13h
Mae 2020 wedi bod yn anodd iawn i ni gyd, ond helpodd eich ymdrechion i atal y don gyntaf o coronafeirws yn gynharach eleni. Rydym angen eich help eto. Os gweithiwn gyda'n gilydd drwy ddilyn y rheolau a'r canllawiau, gallwn atal y firws rhag cymryd gafael ar ein bywydau eto.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 17h
Last week, I wrote to about using Penally military base to house asylum seekers, and the lack of consultation about plans. Now we see ugly scenes of protest in this small rural village, but silence from UK Gov. Simply unacceptable - Wales is a
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 17h
Fe ysgrifennais at wythnos diwethaf ynglŷn â defnyddio canolfan filwrol Penally i gartrefu ceiswyr lloches, a diffyg ymgynghori ar y cynlluniau. Rydym nawr yn gweld protestio yno, ac nid oes gair gan Lywodraeth y DU - mae hyn yn hollol annerbyniol.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 17h
Replying to @S4C @NewyddionS4C
Byddaf hefyd yn gwneud datganiad yn y Gymraeg ar / am 20:05.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 20h
Replying to @fmwales
You can watch live here 👇
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 20h
Following a UK wide COBRA meeting this morning, I will be answering questions in the at 13:30 and will speak to the nation on at 20:05 tonight. Tomorrow, I will provide more information in a press conference at 12:30pm on
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 20h
Replying to @fmwales
Gallwch wylio yn fyw yma 👇
Reply Retweet Like
Mark Drakeford 20h
Yn dilyn cyfarfod COBRA ledled y DU'r bore yma, byddaf yn ateb cwestiynau yn siambr am 13:30 ac yn siarad ar heno am 20:05. Byddaf yn darparu mwy o wybodaeth yng nghynhadledd i'r wasg am 12:30yp yfory ar
Reply Retweet Like
Mark Drakeford retweeted
SkyNews 24h
"Here in Wales we've never changed our message on working from home." First Minister of Wales Mark Drakeford reacts to Michael Gove saying there would be a "shift in emphasis" on the government's working from home advice.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Sep 21
I spoke to the Prime Minister this afternoon and welcomed confirmation of a UK-wide COBRA meeting tomorrow. It’s crucial that the four UK nations work together to stop the spread of coronavirus and keep Wales and the UK safe. We are stronger when we work together.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Sep 21
Roeddwn yn croesawu’r cadarnhad gan y Prif Weinidog prynhawn yma fod cyfarfod COBRA traws-DU yfory. Mae’n hanfodol fod 4 gwlad y DU yn cydweithio’n agos i atal lledaeniad coronafeirws, a diogelu Cymru a’r DU. Rydym yn gryfach wrth weithio gyda’n gilydd.
Reply Retweet Like
Mark Drakeford retweeted
Welsh Government Sep 21
⚠️ New local rules will be in place for the local authorities of Blaenau Gwent, Newport, Bridgend and Merthyr Tydfil from 6pm tomorrow. This follows a sharp increase in cases of coronavirus and evidence of community transmission. More details in the thread below ⬇️
Reply Retweet Like
Mark Drakeford retweeted
Llywodraeth Cymru Sep 21
⚠️ Bydd rheolau lleol newydd mewn lle ar gyfer awdurdodau lleol Blaenau Gwent, Casnewydd, Pen-y-bont ar Ogwr a Merthyr Tudful o 6yh yfory. Daw hyn yn sgil cynnydd cyflym yn yr achosion coronafeirws yno a thystiolaeth o drosglwyddiad cymunedol Mwy o fanylion yn yr edefyn isod⬇️
Reply Retweet Like
Mark Drakeford retweeted
Welsh Government Sep 21
Replying to @WelshGovernment
Dyma'r sleidiau a ddefnyddiwyd yn y gynhadledd i'r wasg. Here are the slides displayed at the press conference:
Reply Retweet Like
Mark Drakeford retweeted
Welsh Government Sep 21
Yn fyw nawr gyda'r Gweinidog Iechyd Vaughan Gething | Live now with Health Minister Vaughan Gething
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Sep 21
The Health Minister will be making an important announcement about local restrictions in today’s press conference. For more information, watch live at 12:30 on .
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Sep 21
Bydd y Gweinidog Iechyd yn gwneud cyhoeddiad pwysig am gyfyngiadau lleol yn y gynhadledd i'r wasg heddiw. Am fwy o wybodaeth, gwyliwch yn fyw am 12:30 ar .
Reply Retweet Like
Mark Drakeford Sep 20
Coronavirus cases are rising across Wales. Recent local lockdowns have been difficult but necessary decisions. They are stark reminders of the speed this virus can rip through our communities. Following the rules helps protect you, your loved, and your community.
Reply Retweet Like