wara wan Aug 14
คิดว่าท่าน จะมาไตรมาส 4 แน่นอน เพราะไตรมาส 3 ไม่น่าจะทัน ... ปล. นี่ท่าน กำลังยิ้มเยาะคนรอชิมิ ประมาณว่า รอไปเถอะ ยังไม่ปบ่อยมาง่ายๆหรอก อ่อยยยยยย