Twitter | Search | |
Finansinspektionen
Vi arbetar för ett stabilt finansiellt system och ett gott konsumentskydd. We are the Swedish financial supervisory authority.
2,695
Tweets
0
Following
5,611
Followers
Tweets
Finansinspektionen 40m
Försäkringsföretagens solvenssituation kvartal 4, 2019.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 3h
Reporting on money laundering postponed.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 4h
Rapportering av penningtvätt skjuts fram en månad.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 4h
Vi senarelägger årets planerade översyns- och utvärderingsprocesser (ÖUP) för kategori 1- och 2-banker.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 4h
Kreditinstitut och värdepappersbolag kan få anstånd med rapportering.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 5h
Europeiska försäkrings- och tjänstepensionsmyndigheten Eiopa publicerar diskonteringsräntor för alla valutor varje vecka.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen 6h
Vad görs och vad mer kan och bör göras? Vid 49:40 inleds ett avsnitt om finansiell stabilitet med kommentarer av Erik Thedéen och Hans Lindblad på .
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 31
Ny tid för pressträffen om årets bolånerapport: Torsdag 2 april kl. 9.00. Generaldirektör Erik Thedéen och chefsekonom Henrik Braconier presenterar slutsatserna i rapporten och FI:s syn på coronavirusets påverkan på bolånemarknaden.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen retweeted
Finansdepartementet Mar 31
Utredningen om grönt sparande har i dag överlämnat sitt betänkande till regeringen.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 30
Finansiella företag kan värna samhällsekonomin genom att fortsätta erbjuda lån och andra tjänster till hushåll och företag. Tiden att använda den möjligheten är nu, sa Erik Thedéen på ett webbseminarium i dag anordnat av Nationalekonomiska föreningen.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 30
Svar på vanliga frågor från försäkringsföretag om rapportering, solvens, trafikljuset och FI:s tillsyn med anledning av coronaviruset.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 27
Replying to @bjorn_ohlsson
finns information, bland annat en lathund för hur insynspersoner ska registrera transaktioner.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 27
Replying to @leoerlandsson
Ja, men vi kan inte svara på om det leder till att vi startar ett tillsynsärende.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 27
Esma-uttalande om offentliggörande av finansiella rapporter till följd av coronaviruset.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 27
Vi har ingått samförståndsavtal med USA:s centralbank och de statliga amerikanska organen och .
Reply Retweet Like
Finansinspektionen retweeted
Finansdepartementet Mar 26
Skrivelse till riksdagen: Riksrevisionens rapport om konsumentskyddet på det finansiella området.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen retweeted
Finansdepartementet Mar 26
Proposition till riksdagen: Vissa frågor om försäkring och tjänstepension.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 26
Esma aviserade 19 mars åtgärder som rör rapportering kopplad till EU-regelverket för värdepappersfinansieringstransaktioner. Nu förtydligar Esma att det även omfattar rapportering av gamla transaktioner, backloading.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 26
finns svar på vanliga frågor som Konsumenternas Bank- och finansbyrå och Konsumenternas Försäkringsbyrå har fått till följd av spridningen av det nya coronaviruset.
Reply Retweet Like
Finansinspektionen Mar 25
We are delaying the decision that will conclude the ongoing sanction assessment in the investigation into the governance and control of anti-money laundering measures at SEB. We are planning to pass its decision in June.
Reply Retweet Like