Twitter | Search | |
Fakulta humanitních studií UK
Oficiální profil Fakulty humanitních studií Univerzity Karlovy
2,228
Tweets
28
Following
380
Followers
Tweets
Fakulta humanitních studií UK retweeted
Pavel Vondra Apr 17
To,že mladí lidé upozorňují,že se musíme snažit zmírňovat dopady změny klimatu,je jednoznačně dobře. Je sympatické,že se nesnaží být za chytré a nenabízejí řešení. Mohli by se ale spojit s těmi,co se v tom angažují dlouhodobě, řekl Ivan Rynda z
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Apr 17
Srdečně zveme na společnou přednášku prof. Carolyne Larrington z a dr. Marie Novotné z s názvem "Emotions in Old Norse Literature", která proběhne na půdě dnes v 15:50 v míst. 104. Přednáška se zaměří na vztah těla a emocí ve středověké literatuře.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Apr 4
"Metodologicky je novověká a částečně i moderní věda postavena na antických základech." Přinášíme vám rozhovor s filosofem doc. Hynkem Bartošem, který se zabývá antickou filosofií, vědou a lékařstvím a je autorem řady monografií a řešitelem mnoha grantů.▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Apr 3
uvádí od 1. dubna na pokračování Kunderovu Nesmrtelnost. Pusťte si pořad Mozaika, ve kterém o Kunderovi promluvil znalec Kunderových textů, literární vědec doc. Jakub Češka z . ▶️ (Foto: Lukáš Lukeš, Creative Commons 4.0 International)
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
Studenti FHS UK Apr 1
„Vyjdete z děcáku a všechno se před váma otevírá. Nový obzory, možnosti...“ Nebo ne? Víc se dozvíte v rámci letošního Festivalu humanity a solidarity s podtitulem >> 7.dubna od 17:00 film Sbohem děcáku...
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Apr 1
Přinášíme vám nový díl Hovorů s absolventy, tentokrát s Martinem Staňkem, koordinátorem a pastoračním referentem Římskokatolické akademické farnosti Praha a členem Centra teologie a umění při KTF UK: ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 28
Dne 26. 3. 2019 skončilo přijímání nominací kandidátů na funkci děkana FHS UK pro období 2019–2023. Jedinou nominovanou je současná děkanka fakulty Ing. arch. Mgr. Marie Pětová, Ph.D. Zveme vás na veřejné představení nominantky dne 11. 4. 2019 od 16:00: ▶️ 
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Společnost pro filosofickou antropologii zve na přednášku Ondřeje Váši „Druhá šance pro Lajku. Vzkříšení a přírodní teologie v kontextu současné astronautiky“, která se koná 26. března od 18:30 v Pražském kreativním centru. ▶️ (Foto: Shutterstock)
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Pracoviště oboru Historická sociologie srdečně zve na workshop „Čas a prostor jako rámce pro výzkum paměti a makrosociologickou analýzu“, který se uskuteční 26. března 2019 od 17:00. Diskutovat budou doc. Jiří Šubrt a dr. Alena Marková. ▶️ 
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
Pracoviště Orální historie – soudobé dějiny srdečně zve na přednášku Tomáše Sniegoně, Ph.D., s názvem „Vzpomínky šéfa KGB jako zdroj historie komunismu a studené války“, která se uskuteční v úterý 26. 3. v 15:30 hod. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 22
srdečně zve na přednášku Conrada Fishera a Clinta Bird Hata „Šajani v 21. století - stýkání i potýkání z první ruky“, která se uskuteční 24. března 2019 od 14:00. Oba přednášející jsou příslušníci severoamerického národa Severních Šajenů. ▶️ 
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
FF_UK Mar 19
Pro své studenty a čerstvé absolventy pořádá UK 17. dubna od 10 do 17 hodin v Karolinu akci Kariérní den. Vyzkoušejte si přijímací pohovor nanečisto, prověřte svou úroveň angličtiny, zkuste sebeprezentaci na kameru a zjistěte, co je to vlastně koučování.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 15
V současné době jsou na vyhlášeny volby kandidáta na pozici děkana pro období 2019—2023. Návrhy lze podávat do 26. 3. 2019 včetně. Veřejné představení kandidátů proběhne 11. 4. Volba se uskuteční na řádném zasedání AS FHS UK 25. 4.
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 14
Na vyšla kniha "Národy – města – lidé - slavnosti" (Blanka Soukupová, Róza Godula-Weclawowicz, Grazyna Ewa Karpińska a kol.), jejíž hlavním tématem jsou svátky, chápané nejen jako vybočení z každodennosti, ale i jako politikum par exelence. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 13
zve na přednášku prof. Jamese Krapfla z McGill University (Kanada) „Local Histories of the Prague Spring and Its Aftermath“, která se uskuteční 19. března 2019 v 17:00. ▶️ (foto: Ľuboš Pilc, Pravda)
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 13
Co má společného doba post-faktická a postmoderní filosofie? A v čem může být disidentské pojetí pravdy a života v pravdě dnes aktuální? Nad těmito otázkami se bude zamýšlet Marci Shore z Yale University na své přednášce na dne 19. 3. od 9:30. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 12
Na je do 31. 3. 2019 otevřeno podávání přihlášek na bakalářské a navazující magisterské studijní programy. Novinou jsou letos programy Dějiny moderní evropské kultury, Elektronická kultura a sémiotika a Filosofie v kontextu humanitních věd. ▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK retweeted
FSV UK Mar 7
V prodeji je dotisk knihy "Mikrofon je naše bomba – Politika a hudební subkultury mládeže v postsocialistickém Česku" autorů Jana Charváta z Institutu politologických studií FSV UK a Boba Kuříka z . 🎤=💣>>
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 8
se letos připojuje k vyjádření podpory a solidarity Tibeťanům prostřednictvím mezinárodní kampaně , která proběhne v neděli 10. března.✌️▶️
Reply Retweet Like
Fakulta humanitních studií UK Mar 5
Již 6. března začíná 21. ročník festivalu dokumentárních filmů o lidských právech , jehož odborným partnerem letos vystupuje . Tématem letošního ročníku s názvem „Bezpečná blízkost“ je identita a její různé podoby v 21. st.
Reply Retweet Like