Michel Fanès Jul 4
jo, resisteixo totes les polítiques de dreta o d’esquerra. Excepte a . Una persona en la qual pot confiar. És cert que és una excepció i una oportunitat per Catalunya.