Twitter | Search | |
FossilFreeFuels
Ny vetenskaplig publikation i projekt inom och samverkansprogram och system visar preferenser för bränsleval hos sjöfartsaktörer.
När ekonomiska, miljömässiga, sociala och tekniska aspekter på val av alternativa drivmedel inom sjöfarten undersöktes inom samverkansprogramprojektet Utsikt för förnybara sjöfartsbränslen blev det…
Reply Retweet Like More