Ewa Samuelsson 15 Mar 15
Vilka förebilder de verkar ha i sin styrelse, verkligen obehagligt!