Eduard Vallory 🎗 Sep 12
Si l'educació obligatòria és lineal i continuada, té sentit que la institució escolar també ho sigui, des d'una visió inclusiva, orientadora i competencial. Magnífica iniciativa,