ดุลวัต Mar 26
ตั้งแต่มีไลน์สแควร์ก็ไม่ได้ปิดจอโทรศัพท์อีกต่อไป