Esther Estany May 28
Aquesta setmana a Itàlia fent seguiment i verificació de les estades -Mobilicat. A Brescia projecte de Pràctiques de confecció i disseny de moda, organització festival música, hipica i mes