Ernest Pons Aug 2
En un article amb Miquel Martínez, destaquem importància de conèixer condicions de vida, expectatives, necessitats i estils d'aprenentatge d' per assegurar l', l'eficàcia i l'eficiència del sistema universitari: cc/