Elnur İsmayıl Feb 22
Tekrar not düšeyim. Orta Dogu politikamîzî pragmatik yapmak zorundayîz. Müttefiksiz bir ülkeyiz ve o bataklîkta tek bašîna zor. Libya‘da Sarraj hükumetine,Suriye‘de de muhaliflere güvenerek bölgesel güç konumumuzu da kaybederiz. Korkarîm zaman gelir bunlar da bize ihanet eder.