Twitter | Search | |
This is the legacy version of twitter.com. We will be shutting it down on 15 December 2020. Please switch to a supported browser or device. You can see a list of supported browsers in our Help Center.
ועדת הבחירות המרכזית
‏‏ועדת הבחירות המרכזית לכנסת, הינה גוף הממונה על ניהול חוקי ותקין של הבחירות.
303
Tweets
11
Following
604
Followers
Tweets
ועדת הבחירות המרכזית Mar 12
הגשת תוצאות הבחירות לנשיא המדינה. בטקס רשמי, מוסר השופט ניל הנדל יו"ר ועדת הבחירות המרכזית את תוצאות הבחירות לכנסת ה-23 לנשיא המדינה מוזמנים לחישוב חלוקת המנדטים לבחירות לכנסת ה-23 >>>  
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 10
אישור תוצאות הבחירות לכנסת ה-23: 20 חברי המליאה הצביעו בעד, 6 נימנעו. בישיבת מליאה אחרונה של ועדת הבחירות המרכזית. לתוצאות הסופיות >>>
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 10
אישור תוצאות הבחירות לכנסת ה-23: 20 חברי המליאה הצביעו בעד, 6 נימנעו. בישיבת מליאה אחרונה של ועדת הבחירות המרכזית. לתוצאות הסופיות >>>
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 10
מליאת ועדת הבחירות המרכזית לכנסת ה-23, אישרה את תוצאות הבחירות. 20 חברי המליאה הצביעו בעד, 6 נימנעו. פירוט התוצאות יפורסם בהמשך באתר.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 9
החלוקה לפי מנדטים. התוצאות המופיעות הינן תוצאות כמעט סופיות ואינן התוצאות הרשמיות. התוצאות הרשמיות יפורסמו מחר, ה-10.3.2020, ויוגשו לנשיא המדינה.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 9
יו"ר ועדת הבחירות,השופט הנדל,דחה את עתירת הליכוד על מועד פרסום התוצאות והבקשה לעיון בפרוטוקולים המלאים מוועדות הקלפי.ציין כי "מפלגת הליכוד,לא התייחסה כלל להוראות חוק יסוד ולא הציגה כל מקור נורמטיבי המאפשר לשיטתה,לוועדת הבחירות המרכזית,להפר הוראות הדין" >>>
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 9
יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, השופט בית המשפט העליון, ניל הנדל, החליט להעביר לחקירת המשטרה 3 קלפיות: קלפי בישוב אכסל, קלפי ברהט וקלפי בלוד. לכל הפרטים >>>
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 8
Replying to @TalYanko @Bbbsot2
נתונים אלו יצאו מאקסל של תוצאות לפי ישובים, המראה את פיזור אחוז ההצבעה לרשימה בישובים. תוכלו לנסות לראות זאות עם רשימות אחרות בישובים אחרים.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 8
Replying to @TalYanko @Bbbsot2
תוכל לראות זאת באקסל של תוצאות לפי ישובים, המביא את פיזור אחוז ההצבעה לרשימה בישובים.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 8
היועץ המשפטי של ועדת הבחירות המרכזית, עו"ד דין ליבנה, שלח מכתב למקבילו בליכוד, עו"ד אבי הלוי,בהמשך למכתביה של מנכ"לית הוועדה מ- 1.3.2020 ו-3.3.2020 ולהודעות רבות,שנמסרו לנציגי הליכוד בעל פה,שבו התריע כי לא ניתן יהיה להיענות לבקשות לבחינה נוספת של התוצאות שלא יועברו עד סוף היום.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 5
Replying to @electionknesset
3. סריקת הפרוטוקולים והגליונות הינה משימה מורכבת, בין היתר בשל טפסים בגדלים שונים.הוועדה פועלת, ותמשיך לפעול כדרכה במקצועיות ובשקיפות מלאה, ותעשה את כל הנדרש לשמירת טוהר הבחירות,אמינות התוצאות והבאת רצון הבוחר כלשונו.הוועדה דוחה מכל וכל את הטענות הנשמעות על אי שקיפות בפעילותה.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 5
Replying to @electionknesset
2. כבר היום בשעות הצהריים נמסר לסיעת הליכוד, וליתר הסיעות, קובץ של כ-5000 גליונות של תוצאות הבחירות. בהתאם לסיכום עם חה"כ ביטן, תוגברו צוותי הסריקה, שעובדים כבר 48 שעות ברצף, והם יעבדו גם במהלך הלילה להשלמת הסריקה.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 5
בעקבות פנייתו של חה"כ דוד ביטן, סגן יו"ר ועדת הבחירות המרכזית, כבר לפני יומיים, הקדימה ועדת הבחירות המרכזית את תכנית הסריקה של עמודי תוצאות הבחירות המקוריים של כ-10,500 פרוטוקולים של ועדות הקלפי, וסריקת עשרות אלפי גליונות ספירת הקולות שמילאו חברי ועדות הקלפי.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
מספרי הקלפי משתנים מבחירות לבחירות.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
שלום, הכניסי את מספר הקלפי שבה בחרת ותראי את התוצאות.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
Replying to @Vegamarnu
שלום, הנושא טופל. אפשר להכנס לאתר ועדת הבחירות ולראות
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
תודה לפנייתך, הנושא בטיפול
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
Replying to @ArikTheBuilder
תודה לפנייתך, הנושא בטיפול
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
לידעתכם, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 יפורסמו ברשומות עד ליום ג' י"ד באדר התש"ף, 10 במרץ 2020. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
Reply Retweet Like
ועדת הבחירות המרכזית Mar 4
שלום, לידעתכם, התוצאות הסופיות של הבחירות לכנסת ה-23 יפורסמו ברשומות עד ליום ג' י"ד באדר התש"ף, 10 במרץ 2020. עד ליום זה צפויות התוצאות להשתנות.
Reply Retweet Like