Diego Lázaro Jan 24
El temporal ha deixat les platges molt malmeses: pèrdua de sorra, desperfectes en equipaments i mobiliari urbà, danys a les infraestructures... Un paisatge desolador.