Εθνικό Λαϊκό Μέτωπο (Ε.ΛΑ.Μ.) Dec 12
Η στατιστική υπηρεσία ανακοίνωσε ότι ο δείκτης γεννήσεων στην Κύπρο βρίσκεται καθηλωμένος στο 1.32 ΚΑΙ από το 1995 βρίσκεται κάτω από το 2.1 που είναι το ελάχιστο απαραίτητο για την αναπλήρωση των επομένων γενιών.