Twitter | Search | |
כרמלה מנשה May 21
פירסום ראשון וועדת החקירה שבדקה את מערך המודיעין וגיוס המקורות במצ״ח הגישה מסקנותיה לרמטכל . הוועדה מצאה ליקויים חמורים שנימשכו שנים, חוסר מקצועיות, הכשרה לקויה, גיוס לקוי של מקורות חוסר פיקוח ובקרה מחסור חמור בכח אדם כשלים שנימשכים שנים ..
Reply Retweet Like
כרמלה מנשה
הוועדה הוקמה לאחר שלוחם גבעתי התאבד לאחר שאולץ תחת הפחדות ואיומים של רכזי המודיעין במצח לשמש מקור ולהעיד נגד# חבריו. חלפה יותר משנה , ביחידה חלא נעשתה שום הפקת לקחים ובשבוע שעבר נעצר רכז מודיעין שעפי החשד אנס חיילת שהייתה מקור שלו .
Reply Retweet Like More
מיקי קיסרי May 21
Replying to @ela1949
עכשיו נשאר רק לקרוא לאלוף בריק ולהתנצל בפניו על ההכפשות כאשר היה לו האומץ להתעקש על הדו״ח שלו על התרבות הארגונית בצבא. עושה רושם שכוכבי לא נרתע מחשיפת כשלים וזה ממש מעודד. חדשות טובות.
Reply Retweet Like
יעקב שני May 21
Replying to @ela1949
המצב הזה רק במערך המודיעין וגיוס המקורות במצ״ח ? מצחיק אותי עד כמה שזה עצוב!
Reply Retweet Like
יצחק גבאי🔥 مافيش فلسطين May 21
Replying to @ela1949
בטח גם אח"כ הם ממשיכים בשב"כ..
Reply Retweet Like
Neta Kaplan Shertzer May 21
Replying to @ela1949
אין מילים
Reply Retweet Like
كوكي الفلاح May 21
Replying to @ela1949
מצח= חבורת מניאקים חולים בשגעון גדלות, ארגון פשע בתוך ארגון פשע.
Reply Retweet Like
Litigator May 21
Replying to @ela1949
וכששוטר שוכב עם מקור שלו מה קורה? כלום, ועדת משמעת ואלף שח תשלום
Reply Retweet Like