Twitter | Search | |
Eisteddfod
Cynhelir yn Llanrwst, Conwy. 02- 10 Awst 2019 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 Gŵyl Gelfyddydol ☀️English feed -
8,299
Tweets
681
Following
21,345
Followers
Tweets
Eisteddfod Aug 13
😘
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 13
Replying to @Llwyd_Owen @siantirdu
✋🏽ni!!! Bendant!
Reply Retweet Like
Eisteddfod retweeted
ComisiynyddyGymraeg Aug 12
Llongyfarchiadau ar ddod yn Llywydd y Llys a Chadeirydd Bwrdd Rheoli Dyma Ashok yn esbonio pam fod defnyddio'r Gymraeg yn bwysig. Mae o'n gweithio fel Cyfarwyddwr Cyfathrebu Llywodraeth y DU yng Nghymru
Reply Retweet Like
Eisteddfod retweeted
Elin Maher Aug 12
Un o angylion eleni! Roedd cyfieithwyr ar y pryd fel Aled fan hyn o wedi gweithio’n ddiwyd drwy’r wythnos. Maent yn agor drws y Gymraeg i gymaint mwy! Diolch amdanynt ac am eu gwaith tawel! 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Er gwaetha pawb a phopeth (a’r gwynt a glaw!) mae bendant wedi bod yn Steddfod i’w chofio! ❤️ Diolch o galon i bob artist, cystadleuydd, stiward, stondinwr, gwirfoddolwr,noddwr a phob pwyllgor lleol. Diolch hefyd i bob un ohonoch chi ❤️ Tregaron amdani!
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 D A F Y D D I W A N 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
✨Ydych chi’n barod am ? Mae gig olaf Steddfod 2019 ar fin dechrau yn y Pafiliwn!✨
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
🕰️Llongyfarchiadau mawr i Siân Parri, enillydd Dewis y Bobl, eleni am ei gwaith cyfrwng cymysg a sain, Tynged yr Iaith🕰️
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
🎸 yn dod a phethaui i ben ar am eleni! Diolch eto i am ei noddi 🎸
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Replying to @LlinosA
Diolch am eich adborth, Siwrne saff adref
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Oherwydd y glaw trwm, rydym yn ymwybodol bod rhannau o’r meysydd parcio’n fwdlyd. Mae cymorth ar gael ar bob safle i’ch helpu i adael yn ddiogel. Gadewch i’r staff yn y maes parcio wybod os ydych angen cymorth
Reply Retweet Like
Eisteddfod retweeted
Nici Beech Aug 10
Ymryson Baledi newydd sbon newydd gychwyn yn . Baledwyr gwych ar y llwyfan ac Arwyn Groe. Twm ac Arfon wrth y llyw...
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Replying to @SabelWiliam
Mi oedd Principality yn dosbarthu rhai ddoe....?
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Replying to @WilliamAled
Diolch am godi hwn, rydym wedi pasio'r neges ymlaen i'r tim trefnu
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Replying to @Gwynionydd
Diolch am eich neges. Rydym wedi anfon aelod o staff i asesu'r sefyllfa.
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
Replying to @LlinosA
Bydd, hynna’n iawn
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
📣 Mae Cystadleuaeth Llwyd o'r Bryn wedi symud i Cymdeithasau 1 am 13:00, ac felly sesiwn Cyn-ddisgyblion Ysgol Uwch Tregaron yn symud i'r Stiwdio. 📣
Reply Retweet Like
Eisteddfod retweeted
maesb Aug 10
Amserlen Newydd Caffi Maes B heddiw: 12.30 13.30 14.30 Comedi 15.30 16.30 17.30 Parti George
Reply Retweet Like
Eisteddfod Aug 10
📚 Sesiwn dathlu'r prif enillwyr yn . Llongyfarchiadau iddynt unwaith eto! 📚
Reply Retweet Like