eidolocal Aug 22
Concello de Prazo aberto para que as soliciten para finalidades culturais, turísticas, deportivas, docentes, xuvenís, medio ambiente, participación veciñal, consumo e servizos sociais