eidolocal Aug 21
e convocatoria para a concesións de municipais en concorrencia competitiva destinadas á adquisición de e material curricular polo alumnado matriculado en centros docentes públicos de educación infantil do concello de