Το καφενείο 9 Sep 16
Οι Improβάτορες αυτοσχεδιάζουν στο «ΕΡΓΟΤΑΞΙΟΝ» στις 10/9