Dr Wan Azizah Ismail Jul 16
Sesi Taklimat Cadangan Penubuhan Akta Gangguan Seksual kepada Ahli Parlimen.Isu besar perlu diberi lebih perhatian semua pihak.KPWKM telah bertemu pemegang taruh daripada pelbagai latar belakang bagi merangka strategi menyeluruh.