دکتر فلانی 4 Sep 16
این (مازراتی) وقتی ایران بود بیشتر در و داف تو دست و بالش بود تا الان که رفته ترکیه