ARCA Oct 7
[GRUP DE TREBALL] ✏️ 2a reunió del subgrup de la . ➡️"Els grups GAL com a ens clau pel desenvolupament dels territoris rurals 2021-2027". Amb en representació dels grups . 🔗+ informació: