Twitter | Search | |
Delta del Llobregat
Diàriament els ocells mes rellevants que visiten el Delta del Llobregat / Latest bird news of Llobregat Delta
2,862
Tweets
1,095
Following
2,485
Followers
Tweets
Delta del Llobregat 13h
Encara les 6 Corvus cornix als camps de conreu del Prat
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat 16h
Encara la parella reproductora d'Anthus campestris a la platja de ca l'Arana
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat 17h
Tringa glareola i 2 Larus genei a la platja de ca l'Arans
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat Jun 20
El grup familiar de 6 Corvus cornix a diari pels camps agrícoles del Prat
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat Jun 20
Larus genei a la platja de ca l'Arana i una darrer niu amb 3 ous de Charadrius alexandrinus
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat Jun 11
Mergus serrator a la platja de ca l'Arana
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat Jun 7
L'equip Zeiss - Reservoir Birds fa el record d'Europa d'observació d'ocells en 24h utilitzant el delta del Llobregat com a zona prioritària
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 30
Passer hispaniolensis a la pineda de la Pava; 1a observació al delta del Llobregat
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 26
Larus genei a la platja de ca l'Arana
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 25
Almenys 4 pp de Sternula albifrons niant a les illetes de la maresma del Remolar
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 23
Parella d'Aythya nyroca davant de l'aguait de cal Tet
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 23
Encara la femella de Mergus serrator a la platja de ca l'Arana
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 23
Encara els 5 exemplars de Corvus cornix al parc urbà del Prat del Llobregat
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 21
Coracias garrulus sobre les maresmes de cal Nani
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 21
Femella de Mergus serrator a la bassa permanent de la platja de ca l'Arana
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 19
Apus affinis sobre cal Tet; 1r registre fotografiat d'aquesta espècie al delta, sumant un total de 348 espècies d'ocells!
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 16
Ja tenim els primers nius d'Agro roig (Ardea purpurea) pels voltants de cal Tet!
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 15
Augment de nius de Cames llargues gràcies als pastors elèctrics del Remolar amb 19pp i cal Tet amb 21pp !
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 10
Platalea leucorodia a la bassa dels Pollancres
Reply Retweet Like
Delta del Llobregat May 8
Pollada de Tadorna tadorna a la maresma del Remolar
Reply Retweet Like