روزنامه دنیای اقتصاد Sep 12
جان کری تحلیل کرد چرا ایران با آمریکا مذاکره نمی‌کند؟