روزنامه دنیای اقتصاد Sep 11
Replying to @deghtesad
"دستی از غیب برون آید و کاری بکند" سرمقاله به قلم طهماسب مظاهری و مهدی حیدری