روزنامه دنیای اقتصاد Sep 11
ابلاغیه بانک مرکزی در مورد تکالیف جدید صادرکنندگان آوانس زمانی به ارز صادراتی