روزنامه دنیای اقتصاد Sep 10
سه نکته‌کلیدی که سیاست‌گذار و مردم باید بدانند تفاوت اقتصادی ایران با ونزوئلا