Twitter | Search | |
Cyngor Sir Ynys Môn
Trydar swyddogol Cyngor Sir Ynys Môn. Fel arfer, caiff y cyfrif ei fonitro yn ystod oriau gwaith arferol. Mewn argyfwng: (01248 750057). Eng:
13,564
Tweets
527
Following
4,466
Followers
Tweets
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Trafnidiaeth Cymru / Transport for Wales 11h
NODYN ATGOFFA - dim ond pasys bws newydd a dderbynnir ar gyfer teithio o 1 Mawrth 2020. Os nad ydych wedi cael eich pàs bws newydd eto, gwnewch gais cyn gynted â phosibl yn neu ymwelwch â'ch cyngor lleol.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn 9h
Pass Plus Cymru🚗 Wedi pasio eich prawf gyrru? Rhwng 17 a 25 oed? Beth am ddarganfod mwy o dechnegau, awgrymiadau a syniadau gyrru am £20 yn unig …a does dim prawf! Sesiwn nesaf: 03/03/2020 17:30 - 20:00 I archebu lle:
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn 10h
Diolch i’r holl blant, rhieni, neiniau a theidiau ddaeth i Lyfrgell Caergybi bnawn ddoe i fwynhau gweithgareddau difyr yng nghwmni Wild Elements!
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn 12h
Gweler y manteision o fod yn ysgol bartner yn rhan o bartneriaeth AGA
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Llywodraeth Cymru 16h
Mae claf yng Nghymru, a deithiodd i ogledd yr Eidal, wedi profi'n bositif am coronafeirws. Mae camau wed eu cymryd i ddarparu gofal i'r unigolyn, ac mae mesurau cadarn i leihau'r risg o drosglwyddo i eraill ac i ddiogelu iechyd y cyhoedd. Mwy yma:
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn 16h
Ymddiheurwn fod y sesiynau Rhannu Rhigwm yn llyfrgell wedi eu canslo tan y 25.3.20.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn 16h
Rhybudd Tywydd Garw: Mae wedi cyhoeddi rhybudd melyn ar gyfer gwynt y penwythnos. Bydd y gwyntoedd cryfion yma yn effeithio ar Ynys Môn. Cadwch lygad ar ein cyfrif ni am y diweddaraf.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 27
Noson Sglods a Sgwrs - Hwb Cymunedol Tan y Foel, Llannerchyemdd.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Selkie Feb 27
Ein digwyddiad yn ar y 5ed o Fawrth Sylw ar y Siaradwyr! Bydd Llinos Medi Huws, arweinydd yn amlinellu'r gefnogaeth gan y cyngor ar gyfer ynni adnewyddadwy morol yn yr ardal leol a'u rhaglen Ynys Ynni.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
MonActif Feb 27
Da iawn i'r holl blant am gymryd rhan yn cystadleuaeth ysgolion gynradd Ynys Môn heddiw yng Nghanolfan Hamdden Caergybi. Well done to all of the children for taking part in the Anglesey primary school football tournament at Holyhead Leisure Centre.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 27
Heddiw - Llyfrgell Caergybi 1.30-3.00yp.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
MonActif Feb 27
Cystadleuaeth pêl droed ysgolion gynradd Ynys Môn yng Nghanolfan Hamdden Caergybi heddiw. Pob lwc i pob tîm. Anglesey primary school football tournament at Holyhead Leisure Centre today. Good luck to all teams.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 27
Y dyddiad olaf i wneud cais i ddod yn ysgol bartner i'r bartneriaeth AGA newydd yw 29 Chwef 2020
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Gareth Evans Feb 26
Ymdrech wych gan wirfoddolwyr AHNE Ynys Môn a Cadwch Gymru'n Daclus yn glanhau traeth Abermenai ger Niwbwrch ar ol y stormydd diweddar. Diolch i staff Cyfoeth Naturiol Cymru am eu cymorth
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 26
Gallwch lunio Cynllun y Cartref mewn Argyfwng i’w ddefnyddio mewn achos brys.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 26
CASGLIADAU GWASTRAFF BENLLECH Oherwydd cerbyd yn torri i lawr yn gynharach heddiw, ni fydd gwastraff yr ardaloedd canlynol yn cael ei gasglu heddiw: Ffordd y Traeth Fforrd Cynlas Ffordd Dolafon Gadewch eich gwastraff allan i'w gasglu, bydd Biffa yn dychwelyd i'r ardal fory.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn Feb 26
CASGLIADAU GWASTRAFF Oherwydd cerbyd yn torri i lawr yn gynharach heddiw, ni fydd gwastraff yr ardaloedd canlynol yn cael ei gasglu heddiw: Ffordd y Traeth Fforrd cynlas Ffordd dolafon. Gadewch eich gwastraff allan i'w gasglu, gan y bydd Biffa yn dychwelyd i'r ardal fory.
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Selkie Feb 24
Mae ein digwyddiad Gogledd Cymru mewn partneriaeth â a yn cymryd lle ar y 5ed o Fawrth - gyda digonedd o siaradwyr diddorol a chyfleoedd i rwydweithio. Cofrestrwch yma:
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Dewi Sant Caergybi - Holyhead St David's Feb 25
Methu aros!!! Parêd Caergybi bore Gwener 🎶🥳 Dewch i gefnogi'r bobl ifanc ❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 10yb Can't wait!! Support the Parade Friday 10am at St Mary's 🥳🎶❤️🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿
Reply Retweet Like
Cyngor Sir Ynys Môn retweeted
Mudiad Meithrin Feb 26
🌟Gwenllian, Ann a Delyth o yn croesawu Cylch Meithrin Ynys Môn fel aelod newydd i'r Mudiad🌟
Reply Retweet Like